Stage

Stage lopen
Stage lopen
Aanvraag

Zit je in de opleiding kleuter - of lager onderwijs en ben je op zoek naar een stageplaats, dan kan je een stage-aanvraag indienen bij de stagecoördinator van de school:

Lieve Junius - lieve.junius@bsgr.be